DE 74260

Ombygd til campingbuss og slik ser den ut i dag (19-3-2014)
Foto T.L.S Melnes

Tilbake