Venneforening

Vi har planer om å starte opp Trøgstad Busselskaps venneforening. Det blir en forening som har som mål å ta vare på Trøgstad Busselskaper sin historie og busser for å bevare lokalhistorien.

Vi har nå mulighet til å kjøpe Scania CN 113, AJ 35861, det siste CN- bygget som er mulig å bevare. Den er bevart original. Dessverre er de resterende blitt russebusser. Bussen trenger restaurering, og noe påkost må påregnes. Blir ikke denne beart nå, ender også denne sine dager som russebuss.

For å få midlene som trengs for å restaurere den, tenkte vi å starte opp en venneforening, hvor de som blir medlem betaler inn 1000,- hver for en andel. Vi har begrenset andelene til 30 stykker. Neste steg er å få samlet inn medlemmer som betaler inn en årlig kontingent for å støtte oss i arbeidet.

Hvis du er interessert, ta kontakt med meg. Dersom mange nok melder seg innkalles det til et stiftelsesmøte. Hvis du bare vil ha en andel i bussen, er det også greit. Noen andeler er allerede tegnet.

Ikke nøl! Ta kontakt med undertegnede:

Reno Melnes 47 64 84 74

renomelnes@hotmail.com