Disse sidene vil hovedsakelig handle om busser og historie fra Trøgstad Busselskap, Nedre Romerike Busstrafikk, Indre Østfold Trafikk og Norske Turistbusser.

Jeg som er ansvarlig for disse sidene, heter Reno Melnes og har siden jeg var liten gutt vært veldig interessert i busser. Interessen har alltid vært veldig stor for Trøgstadbussene, da jeg er født og oppvokst langs Trøgstadruta, og hadde de første leveårene en sjåfør ved dette selskapet som nærmeste nabo, han hadde bussen stasjonert hjemme hos seg og det var spennende for en liten gutt.#####

1 Juli 2012 valgte 3 generasjon Randem å selge Norske Turistbusser A/S etter nøye overveiing  til HMK. Markedet var tøft og og de utenlandske selskapene med lave kostnader gjorde det vanskelig å opprettholde høy kvalitet samtidig som man skulle konkurrere på pris.

Trøgstad Auto og Bensinstasjon drives videre med nye aktiviteter som fortsatt er bransjerelatert i form av obligatorisk etterutdanning kurs for yrkessjåfører, tankbiler og fullservice bensinstasjon. 

6 Mars 2015 Valgte Randem Holding A/S å slå seg selv Konkurs og dermed ender historien om Trøgstad Busselskap her.

Nok en epoke i Norsk buss-historie er dessverre over.

#####

Vi må helt tilbake til 1 April 1926 for å finne starten på Trøgstadruten. Ruth og Ivar Randem satset da alt de eide og investerte i en 7 seters Opel.
Det ble starten på den første ruten fra Enebakkneset i Fet til Oslo.

Det viste seg raskt at det var stort behov for transport og alt i Juni 1926 ble 7 seteren byttet ut med en 20 seters International og ruten ble i Oktober 1926 forlenget til Skjønhaug i Trøgstad. På denne tiden gikk det en avgang pr. dag til Oslo og 2 på helligdager.
Fra sommeren 1928 kjøres det sommerrute i tiden Juni til begynnelsen av September med en ekstra avgang. Fra 1930 blir det 2 avganger pr. dag og 3 på helligdager, og slik fortsatte det frem til krigsutbruddet i 1940, da ble det en avgang pr dag. Etter hvert ble det utvidet til 2 avganger.

Fra 1946 kom enda en avgang til og trafikken økte raskt, mye grunnet at mange nå søker seg arbeid i Lillestrøm og Oslo, dette medførte at arbeidsrute måtte opprettes morgen og ettermiddag.

Denne økningen fortsatte og flere slike ruter måtte opprettes. I 1948 kom sammenslutningen av distriktets 4 rutebileiere, Ivar Randem,
Jens J. Gjevik V/ Harald Gjevik, Trøgstad, Sverre Lund, Båstad og Kristen Dahl, Båstad og Trøgstad Busselskap ble startet 1 April d.å. med Ivar Randem som direktør.

Trøgstad Busselskap hadde nå ruter Trøgstad-Lillestrøm-Oslo, Trøgstad-Mysen og Trøgstad-Askim. Selskapet ekspanderte fort og allerede første måneden selskapet var i drift, startet de ringrute i Trøgstad, som gikk Skjønhaug-Havnås-Bingen-Sentvedt-Skjønhaug.

Selskapets samlede vognpark fra starten var 11 vogner og 14 ansatte. Plass til verksted og vogner var et problem da det ennå var strenge restriksjoner for husbygging, men i 1950 ble en tomt av Skjønhaug gård innkjøpt og en brakke ble begynnelsen på et bygg som dekket behovet noenlunde etter flere byggetrinn. 1962 opprettes bensinstasjon i tilknytning til selskapet, som eget selskap under navnet Trøgstad Auto og Bensinstasjon.

I 1966 dør Ivar Randem og sønnen Hans overtar nå som direktør i selskapet og utviklingen raste videre med nye ruter, investeringer og selskaper gjennom salg og oppkjøp. Allerede i 1938 begynte Ivar Randem med turkjøring, men det var først etter hans død at selskapet startet eget turselskap, det skjedde ved at Norske Turistbusser A/S ble etablert i Oslo i Desember 1966.

Raset i Trøgstad i 1967 skapte store problemer for selskapet, da garasjeanlegget ble ubrukelig for en tid. Driften kunne fortsette ved at et lokalt verksted ble stilt til disposisjon. Kommunen overlot en tomt til parkeringsplass og sparebanken lånte ut rom til kontorer. Ett års tid etter raset kunne den ras-rammede tomten tas i bruk igjen, med redusert garasjeplass. En ny 25 mål stor tomt ble kjøpt og i 1973 ble nytt stort anlegg innviet på denne tomten. 1973 var også året Hans Randem overdro alle sine aksjer til barna Hans Ivar og Liss Heidi.

Stortinget opprettet i begynnelsen på 1970 årene en nærtrafikk-komitè som skulle samordne kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Stor-Oslo lokaltrafikk (SL) ble da dannet, og fra 1 November 1976 ble selskapets Oslo-rute innlemmet i denne samordningen. SL overtok nå ansvaret for konsesjonen på ruta og selskapet kjørte nå ruta på kontrakt for SL.

I 1980 blir det gjort en omstrukturering av Trøgstad Busselskap, da selskapet blir delt opp i flere underselskap. Trøgstad Busselskap blir nå stående for eiendom og Oslo-ruta får navnet Nedre Romerike Busstrafikk, lokalrutene i Trøgstad, Trøgstad-Askim og Trøgstad-Mysen rutene får navnet Indre Østfold Trafikk. Trøgstad Auto og Bensinstasjon beholder sitt navn og Skjønhaug Godsruter kommer til.

I 1982  gikk Hans Ivar Randem (sønn av Hans Randem) inn i bedriften, og som bestefar og far før ham, startet han først ved rattet og steg i gradene frem til 1992, hvor han overtok som daglig leder av Norske Turistbusser. Liss Heidi gikk inn i konsernet som markedssjef / kontorsjef i Norske Turistbusser i 1995.

1991 blir Indre Østfold Trafikk solgt til Østfold Bilruter på Mysen, nå Nettbuss Østfold. Skjønhaug Godsruter blir også etter hvert solgt ut.

1993 skjer det nok en omstrukturering av selskapet, Trøgstad Busselskap blir nå fusjonert inn i Norske Turistbusser A/S som nå blir stående for eiendommene, navnet Trøgstad Busselskap blir nå ikke synlig lenger. Underselskaper blir Nedre Romerike Busstrafikk og Trøgstad Auto og Bensinstasjon.

1997 bestemmer SL at busser som kjøres på kontrakt i SL systemet skal være grønne og dermed går det dessverre mot slutten av selskapets eget fargeskjema på bussene og alle andre selskapers fargeskjema i Oslo og Akershus som kjører på kontrakt for SL.

På slutten av 90 tallet blir det bestemt at bussruter nå skal ut på anbud og i 2001 blir rutene på Romerike lagt ut på anbud, hvor ruten Trøgstad-Oslo også er med. Like før rutene blir lagt ut på anbud går plutselig Hans Randem bort. Sønnen Hans Ivar Randem overtar nå som direktør for hele konsernet, og fører firmaet videre i 3 generasjon Randem, sammen med sin søster Liss Heidi Heiberg.
 
Nedre Romerike Busstrafikk velger å legge inn anbud sammen med Nettbuss, Lillestrøm, for å ha større sjanse til å fortsatt kunne kjøre ruta Trøgstad-Oslo som underleverandør av Nettbuss på kjøringen. Å vinne anbud med et lite selskap som Nedre Romerike Busstrafikk ansås som lite sannsynlig.

I Desember 2001 får vi beskjed om at Norgesbuss har vunnet anbudet om busskjøring på Romerike med oppstart 1 Juli 2002. Norske Turistbusser velger nå å selge sine rutebusser til Norgesbuss ved overtakelsen av kjøringen og leie ut driftrom til trafikkleder og oppholdsrom til sjåførene, slik at overgangen for de sjåførene som velger å gå over i jobb hos den nye operatøren skal bli så
smertefri som mulig, noe vi er veldig glad for at ble gjort.

Nedre Romerike Busstrafikk ble da historie, men Norske Turistbusser består og eier også fortsatt garasjeanlegget i Trøgstad og Trøgstad Auto og Bensinstasjon. Etter at Norske Turistbusser ble solgt 1/7-2012 blir det Randem Holding A/S som blir stående som eiere av Garasjeanlegget og Trøgstad Auto og Bensinstasjon.

 


TRØGSTAD BUSSSELSKAP 1981
Foto: Øyvind Dahl


Rutetabell fra 1928


Foto: Reno Melnes


Foto: Reno Melnes


Like før siste avgang for Nedre Romerike Busstrafikk Søndag 30 juni 2002 Kl. 18.53 Fra Trøgstad til Lillestrøm. Vogn AJ 33159.
Personene på bildet er Trafikkleder Bjørn Moe og Sjåfør Reno Melnes.
Fra 1 Juli 2002 endres også rutenummeret på ruten til 475 og 476, så dette er også siste avgang som rute 875.
Foto: Reno Melnes


Klar til avgang på siste avgang for Nedre Romerike Busstrafikk Søndag 30 Juni 2002 Kl. 18.53 Fra Trøgstad til Lillestrøm. Sjåfør Reno Melnes. Vogn AJ 33159.
Kjøringen på mitt aller siste skift for NRB så slik ut :
Kl.18.53 Trøgstad-Lillestrøm Ankomst lillestrøm 20.11
Kl.20.18 Lillestrøm-Garderåsen " Garderåsen 20.33
Kl.20.51 Garderåsen-Lillestrøm " Lillestrøm 21.11
Kl.21.18 Lillestrøm-Trøgstad Ankomst Trøgstad 22.30
Dermed var rute 875 og NRB Historie.
1 Juli 2002 overtar Norgesbuss ruten Trøgstad-Oslo, samtidig innføres nytt rutenr. 475 på ruten og Express avgangene Trøgstad-Oslo får rutenr. 476.

 


I tidsrommet 25 mai - 28 Mai 2006 arrangerte RHF sitt 18 veteranbusstreff i Halden Der deltok C 30397 og fikk prisen for beste buss i
klassen 1965-1969 modell.(rhf= Rutebilhistorisk Forening)

I 2008 tapte Norgesbuss anbudet på Romeriksanbudet, som de vant i 2001, med oppstart i 2002. Flere anbydere vant denne gang, uten at Norgesbuss vant noe. Nettbuss vant bl.a  driften av ruten Trøgstad - Lillestrøm - Oslo.
Nettbuss drifter fra 1/7-2009 Trøgstadruten og de leier også lokaler fra gamle Nedre Romerike Busstrafikk sitt lokale i Trøgstad.
 

Nytt fargeskjema på bussene til Norske Turistbusser etter at H.M.K kjøpte firmaet.

 

Følgende selskap er i eller har tilhørt samme konsern : 

Norske Turistbusser

Trøgstad Busselskap

Nedre Romerike Busstrafikk

Indre Østfold Trafikk

Trøgstad Auto og Bensinstasjon

Skjønhaug Godsruter

Nor Tur