Reg.nr. Int.nr Års Merke Chassis H/V Ratt Karosseri Anmerkninger
modell
C 17751   1936 Reo       Tidl. Ivar Randem
C 17759   1937 Reo       Tidl. Ivar Randem
C 17809   1936 Reo       Tidl. Ivar Randem
C 17884   1947 Chevrolet       Tidl. Ivar Randem
C 30116 16 1969 Scania BF 110 V Vbk 42 Omregistrert til CC 91316. Hugget 1994/1995
C 30165 65 1967 Mercedes O302 H    
C 30175 75   Volvo   H    
C 30203 203   Volvo   H    
C 30227 27 1959 Scania B 75 H Iversen Avregistrert Lillestrøm 11.10.1984. Fortsatt registrert på Ivar Randem. 
              Uvisst hva som har skjedd med bussen.
C 30248 48   Volvo   H    
C 30252 52 1960 Scania B 75 H Lier/Vbk Lever nå som campingbuss/motorcrossbuss i Nord-Norge 2014
C 30265 65   Mercedes O302 V Lier  
C 30269 69 1968 Volvo B 57 V Lier Nytt Reg. nr. i 82 AJ 17669
C 30270 70 1961 Scania B 75 H/V Lier/Vbk Nytt Reg. nr. i 82 AJ 17670
C 30279 79 1964 Volvo B 715 V Vbk  
C 30342 42 1963 Volvo B 715 V    
C 30368 68 1963 Volvo B 715 V    
C 30379 79   Volvo 615 V Vbk Avregistrert Lillestrøm 18.09.1981. Fortsatt registrert på Ivar Randem. 
              Uvisst hva som har skjedd med bussen.
C 30397 97 1965 Scania B 76-63 V Vbk Restaurert. Eies og driftes av Randem Holding A/S
C 30474 74 1967 Volvo B 57 V Vbk Nytt regnr. i 1982 AJ 17674 Utført fra Norge